จดหมายข่าวด้านยา (PHARMACY NEWSLETTER)

จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งรายการยาตัดออกและเข้าใหม่ จากวาระการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖(05/03/2567)Three column layout dimensions
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งรายการยาตัดออกและเข้าใหม่ จากวาระการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (10/04/2566)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งรายการยาตัดออกและเข้าใหม่ จากวาระการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (17/05/2565)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งยกเลิกการนำเข้าและจัดจำหน่ายยา Solcoseryl jelly 10% 20g (03/03/2564)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งรายการยาตัดออกและเข้าใหม่ จากวาระการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (19/10/2563)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งรายการยาขาดคราว ๑ รายการ Triferdine 150 (18/05/2563)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งรายการยา Fixed Dose Combination สำหรับผู้ป่วยวัณโรค (27/01/2563)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งรายการยาตัดออกและเข้าใหม่ที่ตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (25/11/2563)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (07/08/2562)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๒ เรื่อง การบริหารยา Furosemide injection 250mg/25ml (23/05/2562)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒๖/๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งการกำหนดสูตรการใช้ยา (ส่วนกลาง) ในโปรแกรม HOSxP (01/05/2562)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์ และการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ กรณีล่วงละเมิดทางเพศ (26/04/2562)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งยกเลิกการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์สูตร stavudine (29/11/2561)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งรายการยาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (19/10/2561)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งรายการยาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (25/12/2560)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งยุติการจัดจำหน่ายยา Xylocaine Vuscous Solution 20 mg/ml (24/03/2560)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งรายการยาใหม่/เปลี่ยนแปลงรูปแบบยา/เปลี่ยนแปลงความแรงยา (02/02/2560)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งรายการยาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (12/10/2559)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่อง องค์การเภสัชกรรมขอเรียกเก็บคืนยา Forecox-Trac (4-FDC TB) (10/05/2559)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งแนวทางการเก็บกลับและทำลาย trivalent OPV (12/04/2559)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายการยาใหม่ ๔ รายการ ได้แก่ Drotaverine 40mg, Bactigras, Cephalexin dry syrup 125mg/5ml, 25%Selenium Sulfide lotion (18/08/2558)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในบุคลากรทางการแพทย์ (08/07/2558)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการให้ยาต้านไวรัส กรณีหญิงมาคลอดโดยไม่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และกรณีไม่ได้ฝากครรภ์ (08/07/2568)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการให้ยาป้องกันการตั้งครรภ์ และการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ กรณีล่วงละเมิดทางเพศ (08/07/2558)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งการเกิดปัญหาระบบลูกโซ่ความเย็นล้มเหลว (Cold Chain Breakdown) (21/05/2558)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายการยาเข้าใหม่ (11/02/2558)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงความแรงยาสูตร Augmentin injection (26/12/2557)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการสั่งใช้ยา Oseltamivir (17/09/2557)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ เรื่อง ยาที่ต้องมีคำเตือนผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด SJS/TEN (03/09/2557)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบและขนาดยา Potassium chloride elixir (02/05/2557)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๖/๒๕๕๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบและขนาดยา Salbutamol solution เนื่องจากบริษัทยกเลิกการผลิต (22/10/2555)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๕/๒๕๕๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบและขนาดยา Berodual solution (16/02/2554)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๔/๒๕๕๔ เรื่อง องค์การเภสัชกรรมยกเลิกการผลิตยาวัณโรค Rimactazid (26/01/2554)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๓/๒๕๕๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงขนาดยา HCTZ (15/09/2552)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง แจ้งเตือนวันหมดอายุของวัคซีน (03/09/2552)
จดหมายข่าวด้านยา ฉบับที่ ๑/๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางการใช้ยาวัณโรคสูตรผสม (10/09/2552)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

คู่มือมาตรฐาน รพ.และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (Solar cell)
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเอง
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

 หน่วยงานและระบบภายนอกที่สำคัญ

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม :329042