ขอต้อนรับสู่ โรงพยาบาลแก่งคอย   โรงพยาบาลแก่งคอย กับผู้มีจิตศรัทธาส่งมอบกำลังใจในการปฏิบัติงาน   โรงพยาบาลแก่งคอย กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    ข่าวสารสำคัญ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗  

(จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/06/2567)
ประกาศThree column layout dimensions   เอกสารประกวดราคาThree column layout dimensions
(รับสมัคร) ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ (18/06/2567)Three column layout dimensions
(จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่งคอย ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(17/06/2567)Three column layout dimensions
(คู่มือ) รายงานสุขภาพคนไทย ประจำปี ๒๕๖๗ (17/06/2567)Three column layout dimensions
(Update!) ข้อมูลและทิศทางการป่วย "กลุ่มโรคเรื้อรัง" เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย (13/06/2567)Three column layout dimensions
(Update!) ข้อมูลและทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยใน" (สาเหตุการป่วย ๗๕ กลุ่มโรค) เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย (13/06/2567)Three column layout dimensions
(Update!) ข้อมูลและทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยนอก" (สาเหตุการป่วย ๒๑ กลุ่มโรค) เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย (13/06/2567)Three column layout dimensions
(ส่งมอบกำลังใจ) อาจารย์ประสิทธิ์ ด่านผาสุกกุล ส่งมอบกำลังใจด้วย "ทุนทรัพย์ (เงินสด) และอาหารว่าง (ขนมมรกต)" ให้กับโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ และเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย (12/06/2567)Three column layout dimensions
(ส่งมอบกำลังใจ) คุณละมัย ชัยตัน ส่งมอบกำลังใจด้วย "เครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลมตั้งโต๊ะ)" ให้กับแผนกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล (12/06/2567)Three column layout dimensions
(จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่งคอย ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/06/2567)
ประกาศThree column layout dimensions   เอกสารประกวดราคาThree column layout dimensions
(รับสมัคร) ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ เพื่อเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (05/06/2567)Three column layout dimensions
(คู่มือ) แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗) (05/06/2567)Three column layout dimensions
(คู่มือ) คู่มือกระบวนการจัดการคลินิกไร้พุง (Diet & Physical Activity Clinic : DPAC) (01/06/2567)Three column layout dimensions
(รับสมัคร) ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ เพื่อเข้าทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) (29/05/2567)Three column layout dimensions
(รับสมัคร) ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (14/05/2567)Three column layout dimensions


 โรงพยาบาลแก่งคอย (by FA) กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)   โรงพยาบาลแก่งคอย (by PCT) กับสถานการณ์การป่วยที่สำคัญ   โรงพยาบาลแก่งคอย (by IM) กับการพัฒนาสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ   โรงพยาบาลแก่งคอย (by HRD) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)   โรงพยาบาลแก่งคอย (by ENV) กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   โรงพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต : เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการชม

  ศูนย์เกษตรอินทรีย์สำหรับคนพิการ
  ระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
  PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2019
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


 ความรู้ในการดูแลสุขภาพ : เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการชม

  การช่วยชีวิตด้วย CPR และการใช้เครื่อง AED
  การปฐมพยาบาล # ถูกงูกัด # ชักเกร็ง # เลือดกำเดาไหล # น้ำร้อนลวก
  การปฐมพยาบาล # สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน
  เบาหวาน เป็นก็คุมได้
  ปวดหัว สัญญาณอันตราย
  ตับ พระเอกที่ตายตอนจบ
  รู้ทันภัย ไขเลือดออก
  Zika Virus ภัยร้ายใกล้ตัว
  ปอดติดเชื้อ
  โรคหน้าฝนในเด็ก
  รับมือ ภัยร้ายหน้าร้อน Heat Stroke
  เที่ยวหน้าร้อนต้องระวัง
  ภัยเงียบ หินปูนในช่องปาก
  จัดฟัน ปากเน่า ดัดฟันแฟชั่น อันตรายหมอฟันเถื่อน
  เสกฟันขาว ส่อเสี่ยงภัย

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยนอก" (OPD Sickness)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยใน" (IPD Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยนอก" (OPD Service)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยใน" (IPD Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  การเฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเอง
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย

 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

 หน่วยงานและระบบภายนอกที่สำคัญ

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม : 329468